Západočeský vandrovník

Naučná říční stezka údolím Úslavy se otevřela v Plzni. Měří 9 km a vede od Koterova k soutoku s Berounkou v Doubravce. Zajímavosti a informace přibližuje 13 tabulí.

Západočeský vandrovník

Naučná říční stezka údolím Úslavy se otevřela v Plzni. Měří 9 km a vede od Koterova k soutoku s Berounkou v Doubravce. Zajímavosti a informace přibližuje 13 tabulí.
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu