Západočeský vandrovník

Křížový vrch u Chotěšova na jižním Plzeňsku

Západočeský vandrovník

Křížový vrch u Chotěšova na jižním Plzeňsku
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají