Západočeský vandrovník

Klenčí pod Čerchovem a Český les

Západočeský vandrovník

Klenčí pod Čerchovem a Český les
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu