Zaostřeno

Zaostřeno na udržitelné projekty současných měst i vizi budoucnosti

Zaostřeno

Zaostřeno na udržitelné projekty současných měst i vizi budoucnosti
Zelená střecha

Plus

Počet lidí žijících ve městech se neustále zvyšuje. To s sebou přináší nové výzvy pro architekty, urbanisty i politiky. Kvalitu života může totiž do budoucna snižovat například přelidněnost měst a nedostatek bydlení, znečištění ovzduší a s tím související zdravotní rizika nebo extrémní sucha a nedostatek vody. Jak zachovat města obyvatelná? Co se dá pro udržitelný život dělat už teď a jak by mohla vypadat města budoucnosti?
Anna Mikušová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Počet lidí žijících ve městech se neustále zvyšuje. To s sebou přináší nové výzvy pro architekty, urbanisty i politiky. Kvalitu života může totiž do budoucna snižovat například přelidněnost měst a nedostatek bydlení, znečištění ovzduší a s tím související zdravotní rizika nebo extrémní sucha a nedostatek vody. Jak zachovat města obyvatel má, co se dá pro udržitelný život dělat už teď a jak by mohla vypadat města budoucnosti? To je téma pro následující pořad. Příjemný poslech přeje. A ne na Mikušová.

  • Zaostřeno.

  • Před obecním úřadem Hostětíně, kde se zrovna se čerstvý jarní trávník, čekám na místního starostu Daniela Šenkeříka, se kterým mám dohodnutou malou exkurzi k místní přírodní čistírně odpadních vod. Ta je vedle obecní výtopny na biomasu, šetrného pouličního osvětlení nebo výrobny lokálního bio moštu. Jednou z několika ekologických projektů, které v obci vznikly v posledních zhruba 30 let.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají