Zaostřeno

Českému zdravotnictví stále chybí kolem 3 tisíc sester, co s tím, neví nikdo

Zaostřeno

Českému zdravotnictví stále chybí kolem 3 tisíc sester, co s tím, neví nikdo
Zdravotnictví

Plus

Ve zdravotnictví chybí podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) nejméně 3 tisíce sester a bratrů. Personální krizi si uvědomují jak zdravotnická zařízení, tak politici – řešení je zatím ale v nedohlednu.
Eliška Marinská

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Český zdravotnický systém a další problém nedostatek sester. Personální krizi si uvědomují jak zdravotnická zařízení, tak politici. Řešení je ale zatím v nedohlednu. Jak zvládají sestry nápor pracovní zátěže? Jak se vypořádávají s únavou a promítá se nedostatek sester na péči o pacienty? Dobrý poslech přeje Eliška Malínská. Zaostřeno.

  • Praní. Směna začíná vždycky stejně. Noční služba sestřičky předávají v šest hodin službu. Předáváme se jmenovitě vždycky každého pacienta. Když betlémy. Lucie, která pracuje jako všeobecná sestra na traumatologii.

  • Každá ta sestra předává tu svoji sekci, kterou má na starosti, ty následující, která přijde vlastně do práce. Takže jmenovitě si toho pacienta předáme, předáme si vlastně, co u něj proběhlo za tu noc, jaký měl třeba pooperační bolesti, jako padají rány, jak ten pacient spáchal, jak mučí ty pacienti. Všechno si prostě opravdu poctivě u těch pacientů předáváme. Ta předávka trvá někdy i půl hodiny. Máme tady akutní příjmy. Může se stát, že i to, jak už jsem přímo, třeba přijdou vám v šest večer? Ano. To se prostě nikdo neptá, jestli jedete domů nebo ne. A vlastně si všichni pomáhají. Takže vlastně v té směně přijde už noční, je tady třeba ještě ta denní a v šest večer prostě si všichni pomáhají a vlastně obstarávají toho pacienta. Potom se třeba jde až předávat. Může se to stát samozřejmě.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají