Za obzorem

Tři z deseti mrtvých slonů ve střední Africe nesou známky pytláctví

Za obzorem

Tři z deseti mrtvých slonů ve střední Africe nesou známky pytláctví
Slon savanový a pralesní ve střední Africe

Plus

Mohutné kly slonů afrických můžou dorůstat až tří metrů. Velká část zuboviny přitom není vidět, protože je překrytá svalovinou a kůží. Proto sloni útok pytláků nemohou přežít. Jen za listopad 2021 zadržel Interpol a Světová celní unie téměř tunu slonoviny a předmětů z ní vyrobených. V Africe jich přitom zbývá asi 512 tisíc. Zatímco v některých zemích se daří díky ochraně přírody jejich počty stabilizovat, v jiných regionech jsou sloni na pokraji vyhynutí. (repríza)
Kateřina Havlíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jen za listopad 2021 zabavili Interpol a světová celní unie více než 478 kg slonoviny a asi 487 kilo předmětů vyrobených ze sloních klů. Měsíc trvající operace hrom 2021 cílila na členy zločineckých sítí vydělávajících na obchodu s ohroženými rostlinnými a zvířecími druhy, ale taky jejich částmi, průzkumnými šupinami, želvovinou, korály a lasturami. Může mi i kostmi divokých šelem. A právě taky slonovinou. Kvůli ní jsou sloni už desítky let terčem pytláků. Jak vypadá ochrana velkých chobotnatců ve střední Africe? Jak je těžké infiltrovat se do pašerácké skupiny? A jak může taková proti pašerácká operace vypadat? To jsou otázky pro následující minuty pořadu za obzorem. U poslechu vás vítá Kateřina Havlíková. Za obzorem.

  • Na přelomu 19. a 20. století žilo v Africe odhadem 12 milionů slonů. V roce 2016 už jich na kontinentu zbývalo odhadem jen asi 512000. Honba za slonovinou a masem, rozšiřování těžby v zalesněných oblastech, růst africké populace a sídel a narušení přirozených migračních tras slonů přivedli velké chobotnatce mezi ohrožené zvířecí druhy. Podle výsledků velkého sčítání slonů z roku 2016 dnes žije více než 80 % těchto zvířat v chráněných oblastech národních parků a státních nebo soukromých rezervacích.

  • Nás je ale jen z Andorry. Ano, to je čínská sonda.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají