Vzduch je naše moře

Diagnóza modelář (14/16)

Vzduch je naše moře

Diagnóza modelář (14/16)
Tempest Mk.V  Special Hobby  32 (detail)

Dvojka

Letecké modelářství je staré jako letectví samo. Vždyť první balóny, bezmotorová ale i motorová letadla se postupně vyvíjely nejprve jako modely. Na nich si mohli letečtí konstruktéři ověřit funkčnost, doladit detaily a až poté se do nich posadili lidé.

Ostatní také poslouchají