Východočeské výlety

Výlet po stopách pardubických Židů

Východočeské výlety

Výlet po stopách pardubických Židů
Staré pomníky ze Židova přestěhovali v roce 1939 na nový židovský hřbitov v Jesničánkách

Pardubice

Předválečná židovská obec v Pardubicích nebyla velká, ale byla pevně vetkaná do městské společnosti. Příznivá atmosféra první republiky umožnila Židům bez omezení studovat, pracovat, vstupovat do spolků a sportovních organizací, rapidně vzrostl počet smíšených manželství a dětí v těchto svazcích narozených. Druhou světovou válkou a s ní přicházejícím holokaustem se všechno změnilo.
Šárka Kuchtová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají