Historie Plus

Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi

Historie Plus

Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi
Interiér sálu staré synagogy v Holešově

Plus

Židovská komunita byla po dlouhá staletí nedílnou součástí společnosti také na Moravě. Přestože přístup zemských vládců i šlechty k této vrstvě obyvatelstva byl proměnlivý, Židé tvořili důležitou složku hospodářského života především v menších městech. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží i Holešov dnes ležící v okrese Kroměříž.
Petr Slinták

Ostatní také poslouchají