Historie Plus

Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi

Historie Plus

Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi
Interiér sálu staré synagogy v Holešově

Plus

Židovská komunita byla po dlouhá staletí nedílnou součástí společnosti také na Moravě. Přestože přístup zemských vládců i šlechty k této vrstvě obyvatelstva byl proměnlivý, Židé tvořili důležitou složku hospodářského života především v menších městech. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží i Holešov dnes ležící v okrese Kroměříž.
Petr Slinták

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Od 15. století se v Holešově na Moravě začala usazovat židovská komunita. Za hradbami vzniklo souvisle ghetto a místní stará synagoga tvoří jednu z unikátních památek na toto historické období. Na její návštěvu i výlet do nedaleké tajemné kunovické tvrze vás v následujících minutách zve Petr Slinták.

  • Příjemný poslech Historie Plus.

  • Druhé období ve vývoji židovského osídlení Moravy nastalo v novověku po vypovězení izraelitů z královských měst a jejich usazení ve vrchnostenských lokalitách. V této době postupně vznikly větší či menší židovské obce se samosprávou, rabínem a potřebnými institucemi. Po stránce hmotné si skládali z domů židovské čtvrti, ze synagogy a blízkého hřbitova. Na počátku 18. století. V atmosféře tzv. úředního antisemitizmu museli všechny tyto židovské obce přesně vymezit a oddělit své teritorium od křesťanského města. Historické podmínky uplynulých staletí vždy jasně určovali charakter židovského osídlení. Od něho se pak odvíjelo pojetí, tedy stáří, vzhled a velikost nemovitých památek.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu