Východočeské výlety

Bohdanečský rybník odbahňovali 16 let. Odvezený materiál by zaplnil Václavské náměstí do 10 metrů

Východočeské výlety

Bohdanečský rybník odbahňovali 16 let. Odvezený materiál by zaplnil Václavské náměstí do 10 metrů
Na Bohdanečském rybníku uvidíte třeba zrzohlávky rudozobé

Pardubice

Bohdanečský rybník vznikl okolo roku 1470. Za období Viléma z Pernštejna, který jeho rozlohu navýšil na zhruba 300 hektarů, to byl jeden z největších rybníků na Pardubicku. Dnes zabírá už jen asi třetinovou plochu. Jeho role v místní krajině je ale nepostradatelná.
Barbora Slezáková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají