Východočeské výlety

Makov má starý kostel a mladé kapličky

Východočeské výlety

Makov má starý kostel a mladé kapličky
Kapličku postavil Jiří Vopařil nad Chotovicemi

Pardubice

Makovský kostel svatého Víta byl původně románskou stavbou  postavenou v jedenáctém století. Oproti tomu kapličky vyrostly v polích kolem vesnice teprve před pár lety. 

Ostatní také poslouchají