Východočeské výlety

Pardubičky jsou spíše staré než malé

Východočeské výlety

Pardubičky jsou spíše staré než malé
Zvonice na hřbitově v Pardubičkách

Pardubice

Pardubičky jsou místem nejstaršího osídlení dnešních Pardubic, lidé zde stavěli svá obydlí již na přelomu 12. a 13. století. Až později se oblast rozdělila na dvě části - Pardubice a Pardubice malé.
Šárka Kuchtová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají