Vizitka

Chytit moment za pačesy. Taneční improvizace je cesta odvahy, říká choreografka Mirka Eliášová

Vizitka

Chytit moment za pačesy. Taneční improvizace je cesta odvahy, říká choreografka Mirka Eliášová
Mirka Eliášová, choreografka

Vltava

Improvizace ji lákala už v době studií na Taneční fakultě pražské HAMU. Tehdy, na začátku 90. let, ale na oboru choreografie nebyla „na pořadu dne“. Lásku k ní si ale jedna z tváří současného tance udržela po celou profesní dráhu: jako techniku i princip ji vzala do hry při tvorbě řady inscenací. Třeba i ve Stále stejném příběhu, který vznikl na základě inuitské legendy, na popud orchestru Berg.
Markéta Kaňková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají