Víkendová příloha

Setkání písma, fotografie a horniny. Co objevíme za obrysy média?

Víkendová příloha

Setkání písma, fotografie a horniny. Co objevíme za obrysy média?
Literatura, příroda (ilustrační foto)

Vltava

Definice metodologických předpokladů, účast umění i „pokrok“ techniky a technologií. O možnostech komunikace a vzájemném vlivu mezi literaturou a medialitou, literární a mediální vědou, hovoří Milena M. Marešová s badateli z ÚČL AV ČR Richardem Müllerem, Stanislavou Fedrovou a Tomášem Chudým. Natočeno v září 2021.
Milena M. Marešová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají