Toulky českou minulostí

714. schůzka: Le beau Clémens

Toulky českou minulostí

714. schůzka: Le beau Clémens
Klemens Wenzel von Metternich (asi 1835)

Dvojka

Čeká nás setkání s mužem, který disponoval řadou přezdívek. Nejčastěji mu říkali Comte de Balance (čili „hrabě Rovnováha“), a také Le beau Clémens (po překladu dostaneme libě znějící titul „krásný Klemens“). Ve skutečnosti se jmenoval Klemens Václav Nepomuk Lothar Metternich-Winneburg-Ochsenhausen, vévoda z Portelly. Věnujeme-li se mu v Toulkách českou minulostí podrobněji, je to proto, že ovlivňoval řadu let českou, rakouskou i evropskou politiku.