Vertikála

Hřeb z Kristova kříže nalezený v Milevsku. Co znamenají relikvie v životě věřících

Vertikála

Hřeb z Kristova kříže nalezený v Milevsku. Co znamenají relikvie v životě věřících
Probíhající archeologický výzkum klášterního areálu v Milevsku přinesl překvapivé výsledky.

Plus

Hostem debaty Vertikály je Daniel Peter Janáček, opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově a Pavel Břicháček, archeolog, který několik desítek let zkoumá klášter v Milevsku. Byl přítomen okamžiku, kdy podzemní úkryt vydal část hřebu , o kterém se soudí, že by mohl pocházet z Kristova kříže. Moderuje Eva Hůlková.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají