Česko – země neznámá

Ukřižování kolem dokola. Na návrší Byšičky stojí nezvyklá křížová cesta

Česko – země neznámá

Ukřižování kolem dokola. Na návrší Byšičky stojí nezvyklá křížová cesta
Hřbitov s kostelem

Rádio vašeho kraje

Návrší Byšičky u Lázní Bělohrad s kostelíkem sv. Petra a Pavla je opředené pověstmi. Traduje se například, že ves, ke které kostelík kdysi patřil, se kvůli prostopášnosti a bezbožnosti obyvatel propadla do země. Důlky vytlačené v kameni u vstupu do kostela jsou prý otisky kolen sv. Petra, který tam klečel a prosil o smilování.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají