Války naší každodenní realitou? Neumíme zacházet s tím, že chybí výhled jejich konce, uvádí farář

Na Ukrajině začala derusifikace veřejného prostoru

S přibývajícími válečnými ohnisky v dnešním světě vědomí války neničí pouze ty, kterých se přímo týká, ale i ty, kteří jsou v bezpečí. Jak se vyrovnat s úzkostí, strachem a obavami z budoucnosti? Do jak velké míry pro nás může být útěchou víra? O tom a dalších otázkách přišli do pořadu Vertikála debatovat římskokatolický kněz a proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP Peter Tavel a farář a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR Karel Šimr.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady