Vánoční pohlazení

Svatý Ondřej (1/18)

Vánoční pohlazení

Svatý Ondřej (1/18)
Vánoce, vánoční svátky, vánoční dárky

Rádio vašeho kraje

Kdo dříve chodil na koledy, proč nosí Mikuláš dárky a kde se vzala tradice vánočních stromečků. I na to se bude ptát Patrik Rozehnal historičky Valburgy Vavřinové.

Ostatní také poslouchají