Toulky českou minulostí

92. schůzka: Záviš z Falkenštejna a Kunhuta Uherská

Toulky českou minulostí

92. schůzka: Záviš z Falkenštejna a Kunhuta Uherská
Královský dvůr

Dvojka

„Královna Kunhuta netroufala si pospíšiti k synovi svému hned po jeho návratu do země. Dříve poslala k němu psaní, chtějíc dověděti se o smýšlení jeho. On ale touživ po matce, vypravil k ní posly, aby nemeškala přijeti a přivítal jí radostí plnou a srdečnou.“

Ostatní také poslouchají