Toulky českou minulostí

100. schůzka: Král mladíček

Toulky českou minulostí

100. schůzka: Král mladíček
Kutná Hora

Dvojka

Nechať, Václave otče, ti požehná blažená Matka, nechať je chován v lásce tvůj syn vždy uherským lidem, nechať se k němu sklání a vždy mu oddaně slouží. Toho jest potřebí, králi, neb velmi často jsem čítal, lid že uherský nezná být přítelem stálým a věrným, že se zná skrývat ten lid a málokdy podmaněn bývá, že zná obratně střílet a krutý je krutými šípy!

Ostatní také poslouchají