Toulky českou minulostí

9. schůzka: Keltská města - o obyvatelích keltských oppid

Toulky českou minulostí

9. schůzka: Keltská města - o obyvatelích keltských oppid
Archeoparku Prášily, keltská vesnička

Dvojka

Keltové. Snad nejkrutější válečníci starověku. Celý zbytek tehdy známého světa byl zděšen jejich pochodem Evropou. Keltské hroby na našem území mluví strohou vojenskou řečí. Vypovídají, že zbraň byla nepostradatelným společníkem Kelta, jizvy a zranění běžnou památkou po přestálých bojích.

Ostatní také poslouchají