Toulky českou minulostí

88. schůzka: Soukromá podobizna českého krále Přemysla Otakara II.

Toulky českou minulostí

88. schůzka: Soukromá podobizna českého krále Přemysla Otakara II.
Hrobka českého krále Přemysla Otakara II. v katedrále svatého Víta

Dvojka

Chudák král Přemysl Otakar II., který padl v bitvě na Moravském poli, se nedočkal klidu ani po smrti. „Římský král Rudolf kázal Přemyslovu mrtvolu položiti na vůz a odvézti přes Marchegg do Vídně.“ Tady byla nejprve u skotských benediktinů a potom u minoritů nabalzamovaná a v červeném rouchu vystavena na márách v kostele u minoritů, s obličejem odhaleným, a to celých třicet týdnů.

Ostatní také poslouchají