Toulky českou minulostí

837. schůzka: Milovaný manželi, drahý tatínku

Toulky českou minulostí

837. schůzka: Milovaný manželi, drahý tatínku
Pruské vojsko během bitvy u Hradce Králové (1866)

Dvojka

„Včerejší den byl pro Prahu jeden z nejtrapnějších, jakých po dlouho dobu již nezažila. Roznášely se nejděsnější pověsti o brzkém vtrhnutí Prusů do města a lidé myslí snadno polekaných o překot utíkali se pryč. Nelze arci toho více tajiti sobě, že Praha na nejhorší musí připravena býti, neboť podle zpráv z válečného dějiště výsledek zbraní, rozhodně přízniv není.“

Ostatní také poslouchají