Toulky českou minulostí

81. schůzka: Neslavné bitvy českého krále

Toulky českou minulostí

81. schůzka: Neslavné bitvy českého krále
Přemysl Otakar II.

Dvojka

Naším nejvýznamnějším státníkem přemyslovské éry je bezesporu Přemysl Otakar II. Jistě, měli jsme i před ním panovníky velkého formátu, ba možná i většího ducha; a také mezi jeho následovníky, v jejichž žilách kolovalo procento krve Přemyslovců, lze objevit osoby hodné titulu hlavy státu. Ti před ním i ti po něm dostávali různá lichotivá přízviska, žádnému však už za jeho života neříkali „král železný a zlatý“.