Toulky českou minulostí

73. schůzka: Jednooký král

Toulky českou minulostí

73. schůzka: Jednooký král
Listina českého krále Václava I. z roku 1250 (Archiv Pražského hradu)

Dvojka

Na této schůzce se rozloučíme s prvním českým panovníkem, obdařeným dědičnou královskou hodností – Přemyslem Otakarem, toho jména Prvním, a začneme se věnovat jeho synu Václavovi I. Nebyl prvorozený, tím byl Vratislav z králova prvního manželství, jenomže na jeho nároky se po rozvodu rodičů nikdo neohlížel. 

Ostatní také poslouchají