Toulky českou minulostí

706. schůzka: Byltě jeden člověk

Toulky českou minulostí

706. schůzka: Byltě jeden člověk
František Sušil

Dvojka

„O ceně písní národních, jež moravskými nazýváme, poněvadž jsme je po Moravě sebrali, ale které se s nepatrnou obměnou snad i jinde zpívají, zde pronášeti úsudek se nám zdá býti zbytečné, neboť bychom jen opakovati museli, co už jiní o podobných písních řekli. To však každý rád uzná, že ne ozdobami, jakými učený básník plody své okrašluje, nýbrž nelíčenou prostosrdečností chvály nabývají.

Ostatní také poslouchají