Na cestě

Písničkové vandry po Moravě

Na cestě

Písničkové vandry po Moravě
Kytara

Rádio vašeho kraje

Prázdniny se nám chýlí ke konci, ale léto snad ještě nekončí. Proto se pojďme v písničkách společně potoulat po naší zemi. A protože folkových i trampských vlastivědných písniček je hodně, zaměříme tentokrát zatím jenom na Moravu.
Jarmila Nosková