Toulky českou minulostí

595. schůzka: Konec člověčenství

Toulky českou minulostí

595. schůzka: Konec člověčenství
Josef II.

Dvojka

Zejména zásluhou císaře Josefa II. se u nás prosadilo zcela nové nazírání na svět, v jehož centru se teď namísto Boha ocitl člověk jako individualita a jako svéprávný jedinec.

Ostatní také poslouchají