Historie Plus

Horší než hmyzí havěť. Josef II. považoval mnichy za nejnebezpečnější poddané

Historie Plus

Horší než hmyzí havěť. Josef II. považoval mnichy za nejnebezpečnější poddané
Císař Josef II.

Plus

Mezi prvními počiny, které Josef II. po svém nástupu na trůn aktivně prosazoval, bylo rušení klášterů. Co mu vadilo na bohabojných mniších? Osvícenský panovník nemohl vystát jejich „neužitečnost“. Za panování Josefa II. si nikdo z jeho poddaných nemohl být jistý, že se mu život nepřevrátí naruby. Jistě, ve většině případů k lepšímu. 
Naďa Reviláková

Ostatní také poslouchají