Historie Plus

Horší než hmyzí havěť. Josef II. považoval mnichy za nejnebezpečnější poddané

Historie Plus

Horší než hmyzí havěť. Josef II. považoval mnichy za nejnebezpečnější poddané
Císař Josef II.

Plus

Mezi prvními počiny, které Josef II. po svém nástupu na trůn aktivně prosazoval, bylo rušení klášterů. Co mu vadilo na bohabojných mniších? Osvícenský panovník nemohl vystát jejich „neužitečnost“. Za panování Josefa II. si nikdo z jeho poddaných nemohl být jistý, že se mu život nepřevrátí naruby. Jistě, ve většině případů k lepšímu. 
Naďa Reviláková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Když vám dnes zruší firmu a přijdete o místo, není to rozhodně příjemná situace. A ač vám dobře mínění, rádci okolo tvrdí, že změna je život a může vás posunout dál nejspíš, nebudete skákat radostí, že jste se ocitli tzv. na dlažbě.

  • Zkuste si ale představit, že byste byli mniši a zrušili vám klášter. Právě k tomu došlo za panování osvícenského císaře Josefa II. jak a proč i v rámci josefínských náboženských reforem probíhalo rušení klášterů, které dříve habsburští panovníci podporovali. O tom budeme mluvit v následujícím pořadu. Vítám vás u něj i na děti.

  • Kovář Historie Plus.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají