Toulky českou minulostí

588. schůzka: Polepšený lotr

Toulky českou minulostí

588. schůzka: Polepšený lotr
Klasická hudba

Dvojka

Podobně jako v ostatní Evropě, také u nás dosahuje hudební tvorba baroka i rozvoj hudebního života své vrcholné fáze až v 18. století. Po Michnovi a Vejvanovském se objevují další významné skladatelské osobnosti české hudby, z nichž Jana Dismase Zelenku, rodáka z Louňovic, považuje celá Evropa za jednoho z nejvýznamnějších hudebních tvůrců vrcholného baroka.