Toulky českou minulostí

628. schůzka: Otec a syn a dva bratři

Toulky českou minulostí

628. schůzka: Otec a syn a dva bratři
Brixiho Missa solemnis

Dvojka

„Při hodnocení skladatelů českého původu 18. století bylo často konstatováno, že z českých zemí odešli vynikající skladatelé a doma zůstali – až na výjimky – jen autoři druhého a třetího řádu. Příkrost tohoto soudu zvětšuje skutečnost, že přínos skladatelů českého původu působících v zahraničí do vývoje evropské hudby byl velmi podstatný - jak svým počtem, tak svou úrovní nemá pravděpodobně v celých dějinách české hudby obdoby.“

Ostatní také poslouchají