Toulky českou minulostí

575. schůzka: Hladomor

Toulky českou minulostí

575. schůzka: Hladomor
Josef II. se svým bratrem

Dvojka

„Utrpěl jsem největší ztrátu, která se může někdy nějakému knížeti a smrtelníkovi stát. Proto se také pokládám za nejnešťastnějšího a nejvíce politováníhodného člověka. Přestal jsem být otcem. To je víc, než mohu snést. Přes svou odevzdanost se nemohu zdržet toho, aby neříkal a nemyslel si Bože, vrať mi mou dceru, dej mi ji zpátky. Slyším její hlas, vidím ji před sebou...“