Toulky českou minulostí

55. schůzka: Svatý Prokop a Sázava

Toulky českou minulostí

55. schůzka: Svatý Prokop a Sázava
Sázavský poutní areál prošel v roce 2021 náročnou rekonstrukcí

Dvojka

Asi jeho jméno už necítíme cize, ale původem je řecké. Převedeno do češtiny znamená Prokop doslovně "muž, činící v práci pokrok". A když přeložíme z latiny výraz „procus pius“, tak nám zase vyjde „svatý námluvčí“. Dá se ale předpokládat, že tohoto našeho světce Prokopa tímto jménem asi nepokřtili. Historik August Sedláček ve své Sbírce pověstí lidu českého tvrdí, že tomu klukovi říkali Procek.