Toulky českou minulostí

314. schůzka: O tom jednom schylování a úchvatech

Toulky českou minulostí

314. schůzka: O tom jednom schylování a úchvatech
Válečná rada v období šmalkaldské války (1546)

Dvojka

„Toho léta 1546, prve nežli se začala válka v říši, kterouž Karel toho jména Pátý proti kurfiřtu saskému a jeho spojencům se zdvihl, narodilo se dítě v nějaké vsi v zemi franské, na jehožto břiše, když z života matky své vycházelo, nalezen jest nůž, kterýž vzhůru čněl ostřím a střenkou v břiše vězel, a ta pomalu též z břicha jeho vyňata byla. U čehož všickni soudili, že jest to války domácí a sousedů spolu sebe mordujících jisté znamení!“

Ostatní také poslouchají