Toulky českou minulostí

132. schůzka: Staveniště Evropy

Toulky českou minulostí

132. schůzka: Staveniště Evropy
Josef Mathause: Karel IV. nechává stavět Hladovou zeď

Dvojka

Ve sté třicáté druhé schůzce Toulek českou minulostí budeme svědky, kterak a s jakou energií až neskutečnou se Karel pustil do budování svého mocenského sídla.

Ostatní také poslouchají