Toulky českou minulostí

121. schůzka: Podivné dětství prince Václava

Toulky českou minulostí

121. schůzka: Podivné dětství prince Václava
Vitráž

Dvojka

Tato schůzka je v pořadí 121. a zároveň první z těch, které věnujeme Karlovi IV. Což byl - jenom tak mimochodem - vůbec první český král, který dovedl číst a psát. "V tom čase ukázala se na severní straně jedna kometa dosti značná. V téže době, totiž Léta Páně 1316., bylo zhoubně spáleno Pražské město domácím ohněm, po kterémžto požáru začal za dvanáct dní nato jiný převeliký oheň."

Ostatní také poslouchají