Česko – země neznámá

Katova ulička v Kadani je nejužší uličkou v zemi. Je široká pouhých 66,1 centimetru

Česko – země neznámá

Katova ulička v Kadani je nejužší uličkou v zemi. Je široká pouhých 66,1 centimetru
Náměstí v Kadani

Rádio vašeho kraje

O historickém významu města Kadaně v Ústeckém kraji svědčí i to, že jako královské město bylo uvedeno už na listině z roku 1261. A také to, že císař Karel IV. mu kromě výsadby vinné révy povolil i výkon hrdelního práva. Kadaň tak měla i svého vlastního kata. A po něm tu dodnes mají pojmenovanou Katovu uličku a na jejím konci i katovnu, kde kat skutečně bydlel.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu