Toulky českou minulostí

120. schůzka: Soukromá podobizna českého krále Jana Lucemburského

Toulky českou minulostí

120. schůzka: Soukromá podobizna českého krále Jana Lucemburského
Rytíři

Dvojka

Po Božích tajemstvích pátrat, co jsou, i po nebi ustaň! Poněvadž smrtelný jsi, též o to, co smrtelné, pečuj! Já však poznávám to a chci, ať vy též to znáte: směšným že stává se člověk, jenž k věcem budoucím touží pozvednout svoji tvář, ač by měl na péči míti toliko přítomnou věc, neb neví, zda uštknutím náhlým zítra ho neskosí smrt neb co se mu přihodit může.

Ostatní také poslouchají