Toulky českou minulostí

112. schůzka: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburk

Toulky českou minulostí

112. schůzka: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburk
Královská koruna

Dvojka

Ó, jak šťastná byla ta hodina, ve které přišly o mnoho lepší časy, jež konec přinesly sporům. Šťastný byl králův vjezd, vždyť tehdy přinesl s sebou zvyklosti míru a řád, a velmi tím ulehčil Praze.

Ostatní také poslouchají