Toulky českou minulostí

110. schůzka: Eliška a Jan

Toulky českou minulostí

110. schůzka: Eliška a Jan
Eliška Přemyslovna na obraze Alfonse Muchy

Dvojka

Strašným hrůzám neujde svět. V roce tisíc tři sta deset převeliká voda byla, na sta lidí zahubila.