Historie Plus

Čeští krajané v Americe až dojemně ctí své středoevropské kořeny

Historie Plus

Čeští krajané v Americe až dojemně ctí své středoevropské kořeny
Čechoameričané v americkém městečku Wilber

Plus

V Americe se k českým kořenům dnes hlásí bezmála 1,3 milionu lidí. Dalších 300 tisíc uvádí původ československý. Jejich předci odcházeli za oceán z ekonomických i politických důvodů v různých časových obdobích. Ale bezkonkurenčně nejvíc jich do Spojených států odešlo do začátku první světové války.
Vít Pohanka

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají