Stříbrný vítr

Proč jsou děti báječní pacienti, prozradí hematoonkolog profesor Jan Starý

Stříbrný vítr

Proč jsou děti báječní pacienti, prozradí hematoonkolog profesor Jan Starý
Jan Starý

Dvojka

Děti jsou báječní pacienti, protože nelžou, nepodvádí a mají čisté duše, říká přední hematoonkolog prof. Jan Starý. Kdy se jeho dětský sen o archeologii proměnil v přání stát se lékařem? O co a o koho se mohl opřít, když se odhodlával provést u nás první transplantaci kostní dřeně u dítěte s akutní leukémií? A jak profitují čeští pacienti z mezinárodního renomé našich odborníků?
Jitka Novotná

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají