Spirituála

Duchovní Evropa. Svatý Jiří a svatojiřská stuha

Spirituála

Duchovní Evropa. Svatý Jiří a svatojiřská stuha
Spirituála

Vltava

S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.
Martin C. Putna