Šalom alejchem

Česká společnost není ateistická, shoduje se rabín s knězem

Šalom alejchem

Česká společnost není ateistická, shoduje se rabín s knězem
Vrchní pražský a zemský rabín Efraim Karol Sidon (vlevo)

Rádio vašeho kraje

Českou společnost mnozí pokládají za jednu z nejateističtějších v Evropě. Jak to ale je ve skutečnosti? Ohrožuje sekularita náboženský život? Nebo je pro něj naopak inspirací? To jsou otázky, které si společně položili rabín Karol Efraim Sidon a kněz Marek Orko Vácha.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají