Spirituála

Obdělávat a střežit: Jak se střetávají cesty víry a etického zemědělství

Spirituála

Obdělávat a střežit: Jak se střetávají cesty víry a etického zemědělství
Vesnice 19. století

Vltava

Prostor pro duchovní úvahy, religionistické pohledy na aktuální společenské dění, portréty zajímavých osobností, náboženské tradice i spiritualitu.
Matěj Senft