Spirituála

Duchovní Evropa. Portugalská říše námořní

Spirituála

Duchovní Evropa. Portugalská říše námořní
Spirituála

Vltava

S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.
Martin C. Putna