Špalíček

Mistři rukodělné výroby

Špalíček

Mistři rukodělné výroby
Špalíček

Plzeň

Mistr tradiční rukodělné výroby - to je titul, který uděluje Plzeňský kraj těm, kteří se významnou měrou zasloužili o udržování a rozvoj lidových tradic regionu.
Josef Kuneš

Ostatní také poslouchají