Folklorní notování

Tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly v našich regionech

Folklorní notování

Tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly v našich regionech
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Chodsko – kraj hrdých lidí, specifického folkloru a silných lidových tradic. A také keramiky.
Markéta Ševčíková