Folklorní notování

Tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly v našich regionech

Folklorní notování

Tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly v našich regionech
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje