Špalíček

Mistři rukodělné výroby

Špalíček

Mistři rukodělné výroby
Dudy

Plzeň

Mistr tradiční rukodělné výroby. To je titul, který uděluje Plzeňský kraj subjektům a osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o udržování a rozvoj lidových tradic regionu.
Josef Kuneš

Ostatní také poslouchají